Artist: Fantastic Negrito
Info:
(PDF-Dokument)
Artwork:
0_FANTASTIC NEGRITO_White Jesus Black Problems_Albumcover.jpg

300 dpi

Bilder:
Fantastic Negrito_22_1_credit Bryan C. Simmons.jpg

300 dpi

Fantastic Negrito_22_2_credit Bryan C. Simmons.jpg

300 dpi

Fantastic Negrito_22_3_credit Bryan C. Simmons.jpg

300 dpi

Fantastic Negrito_22_4_credit Bryan C. Simmons.jpg

300 dpi

Fantastic Negrito_22_5_credit Bryan C. Simmons.jpg

300 dpi

Fantastic Negrito_22_6_credit Bryan C. Simmons.jpg

300 dpi